Tento portál vznikol za účelom zefektívnenia verejne prístupných informácií zo štatistického úradu. Aktuálne obsahuje 1096950 organizácií - Firiem, živnostníkov a iných osôb podnikajúcich na Slovensku, čo ho radí na prvú pozíciu v kapacite informácií medzi všetkými podobnými portálmi. Informácie na stránke sú prelinkované tak, aby sa Vám v ňom jednoducho vyhľadávalo.

Aktuálne sú dostupné tieto kategórie informácií:
Okres
Právna forma
SK NACE
OKEČ
Sektor pre národné účty
Druh vlastníctva

Okrem IČO a názvu spoločnosti sú tu dostupné aj informácie o vzniku a zániku subjektu.